گمرک

آذر ۳۰, ۱۴۰۲

تبریک شب یلدا ۱۴۰۲

آزمایشات سلامتی به صورت قانونی یک آزمایش الزامی می باشد که بسته به شرایط و خطرات احتمالی که فرد را تهدید می کند، به صورت معاینات دوره ای و در فاصله های زمانی معین انجام می شود.
آذر ۲۰, ۱۴۰۲

انجام معاینات پزشکی ادواری پرسنل مجتمع آریا فولاد دلیجان

آزمایشات سلامتی به صورت قانونی یک آزمایش الزامی می باشد که بسته به شرایط و خطرات احتمالی که فرد را تهدید می کند، به صورت معاینات دوره ای و در فاصله های زمانی معین انجام می شود.
آذر ۱۸, ۱۴۰۲

بازدید رییس و معاون گمرک استان مرکزی و رییس صنعت و معدن استان از گروه آریا فولاد

بازدید رییس و معاون گمرک استان مرکزی و رییس صنعت و معدن استان از گروه آریا فولاد