چین

آذر ۳۰, ۱۴۰۲

تبریک شب یلدا ۱۴۰۲

آزمایشات سلامتی به صورت قانونی یک آزمایش الزامی می باشد که بسته به شرایط و خطرات احتمالی که فرد را تهدید می کند، به صورت معاینات دوره ای و در فاصله های زمانی معین انجام می شود.