معاینات پزشکی

آذر ۲۰, ۱۴۰۲

انجام معاینات پزشکی ادواری پرسنل مجتمع آریا فولاد دلیجان

آزمایشات سلامتی به صورت قانونی یک آزمایش الزامی می باشد که بسته به شرایط و خطرات احتمالی که فرد را تهدید می کند، به صورت معاینات دوره ای و در فاصله های زمانی معین انجام می شود.