دانشگاه نراق

اردیبهشت ۵, ۱۴۰۳

بازدید مدیریت و معاونین محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات استان مرکزی از گروه صنعتی آریا فولاد دلیجان

بازدید مدیریت و معاونین محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات استان مرکزی از گروه صنعتی آریا فولاد دلیجان
فروردین ۲۸, ۱۴۰۳

بازدید استاندار استان مرکزی و هیئت همراه از مجتمع نورد آرتا فولاد دلیجان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

بازدید استاندار استان مرکزی و هیئت همراه از مجتمع نورد آرتا فولاد دلیجان
اسفند ۱۷, ۱۴۰۲

بازدید هیئت علمی دانشگاه نراق و دلیجان از گروه صنعتی آریا فولاد دلیجان

بازدید دکتر بهرامی سرپرست دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای نراق و دلیجان از گروه اریا فولاد دلیجان