بازدید رییس کل بانک صادرات استان و هیات همراه از گروه اریا فولاد دلیجان