حضور و تبریک مسئولین کمیته امداد امام خمینی دلیجان در مجموعه آریا فولاد دلیجان