بازدید معاون وزیر صمت و رییس هیت مدیره شرکت شهرک های صنعتی ایران